Organizațiile partenere Formăm Viitorul

ianuarie 17, 2021

Avem deosebita plăcere de a vă prezenta cele 3 organizații partenere ai proiectului „Formăm Viitorul”. Acestea vor organiza activități în cadrul centrelor de zi pentru copii pe care le administrează.

Fundația YANA

Din dorința nemărginită de a-i sprijini pe cei din jur, Antonia Frick fondează în 1996 grupul de lucru YANA în România, după ce timp de 26 de ani, a condus în calitate de președinte, programul de ajutor pentru familie, „Familienhilfe Liechtenstein”.

Fundaţia YANA este o organizaţie neguvernamentală, apolitică și independentă, ce are scopul de a crea şi implementa proiecte de sprijinire a familiei, a persoanelor singure, a copiilor şi a altor categorii sociale aflate în situaţii de vulnerabilitate.

Fundația YANA derulează proiecte adresate familiilor, vârstnicilor, copiilor şi tinerilor din judeţul Bacău, comuna Nicolae Bălcescu, fără a se limita la această arie în privinţa acordării de asistenţă. Fundația din România este o reprezentanță a YANA Charitable Foundation, cu sediul în Principatul Liechtenstein.

Asociația FAVOR

FAVOR este o asociație non-profit dedicata îmbunătățirii vieții copiilor și tinerilor vulnerabili din județul Bacău. Combinăm programe educaţionale de calitate excepțională și servicii sociale cu consiliere, ajutor material și multă dragoste pentru a putea combate eficient multiplele provocări întâmpinate de copiii din mediul rural care trăiesc în sărăcie.

Fundația Sfântul Ioan Calabria

Fundația Sfântul Ioan Calabria este o Organizație Non-Guvernamentală, non-profit, acreditată în condițiile legii de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Din anul 1998 implementează proiecte și activități sociale în localitatea Răcăciuni și alte sate vecine din județul Bacău. În anul 2007 fundația a deschis un punct de lucru în municipiul Roman, jud. Neamț. Din anul 2019, în colaborare cu Surorile Milostive ale Sfântului Carol Boromeu, a deschis o activitate socială pentru copii în localitatea Gioseni, jud. Bacău.

Pentru a realiza misiunea sa, Fundația Sfântul Ioan Calabria implementează proiecte și activități sociale care să vină în sprijinul segmentelor de populație dezavantajate din punct de vedere social și economic, cu risc de marginalizare socială și în risc de sărăcie, în special copii și familiile acestora.