Raport semestrial „Formăm Viitorul!” (Mai 2021 – Octombrie 2021)

octombrie 31, 2021

Obiectivul Proiectului

1. Dezvoltarea de servicii socio-educaționale pentru un număr de minimum 945 copii și tineri cu vârsta între 6 și 24 de ani din comunele Nicolae Bălcescu, Răcăciuni, Filipeni și Mărgineni (județul Bacău) și din municipiul Roman (județul Neamț), pe parcursul celor 30 de luni de proiect, prin derularea unui program complementar de educație, în centrele de zi ale partenerilor și în unitățile școlare din localitățile vizate.

2. Dezvoltarea de servicii de sprijin pentru membrii comunităților implicate - minimum 100 de părinți/tutori legali, 5 reprezentanți ai primăriilor, 5 asistenți sociali, și 50 de alți membri ai comunităților - care vizează dezvoltarea abilităților parentale, îmbunătățirea relației părinte-copil, dar și părinte-școală-autorități și dezvoltarea spiritului comunitar.

3. Creșterea nivelului de pregătire a 100 de cadre didactice din comunele Nicolae Bălcescu, Răcăciuni, Filipeni, Mărgineni și municipiul Roman cu privire la educația incluzivă prin oferirea de programe de formare și suport, folosind atât metode formale cat și metode non-formale, punându-se accent pe metodele de educație non-formală.

Stadiul implementării activităților proiectului

Întâlniri echipa de coordonare a proiectului: în perioada raportată, managerul de proiect și asistenții de proiect au avut întâlniri lunare, pe zoom sau la sediul PP.  Scopul întâlnirilor a fost acela de a planifica, clarifica, organiza activitățile proiectului aferente acestei perioade. 

Planul Achizițiilor Proiectului a fost finalizat în perioada anterioară de raportare.

Serviciul de audit financiar a fost contractat în perioada anterioară de raportare – Contract nr.10/8.03.2021.

Serviciile de comunicare și promovare au fost contractate în perioada anterioară de raportare – Contract nr. 1/19.01.2021, Contract nr. 2/20.01.2021, Contract nr. 3/20.01.2021.

Fiecare dintre organizațiile partenere:

 • a derulat activități de tip 1) after-school planificate în fiecare centru: servirea mesei calde, ajutor suplimentar la teme sub supravegherea și cu sprijinul educatorilor, 2) activități sportive,  3) activități de creație, 4) activități de educație pentru sănătate, 5) activități de inițiere în utilizarea computerului, 6) activități de dezvoltare a abilităților de lider.
 • a organizat toată logistica necesară organizării activităților enumerate și s-a asigurat că activitățile se desfășoară conform listei de activități, calendarului activităților și bugetului.
 1. Activitățile After-school:  În fiecare zi, în toate centrele de zi ale celor 3 organizații partenere, copiii au primit o masă caldă, și-au făcut temele supravegheați de educatori și de voluntari și au participat la activități recreative și activități menite să le dezvolte abilități de viață independentă.
 • Dezvoltarea abilităților de viață prin sport – in toate centrele de zi au fost realizate zilnic activități sportive, activități competitive outdoor și indoor (fotbal, tenis de masă, aruncat la țintă, ștafete, alte jocuri, drumeții), precum și dansuri care să permită participarea tuturor categoriilor de vârstă, fete și băieți. În total s-au realizat 6 tipuri de ateliere principale cu diferite teme și concursuri.
 • Organizarea activităților de creație în ateliere de lucru. În toate centrele de zi ale organizațiilor partenere, s-au derulat activități de creație precum: ateliere de creații hand-made: modelaj, arte plastice, pictură pe teme religioase, pictură pe folie, decorațiuni și măști pentru Halloween, precum si ateliere muzicale - chitară, karaoke, dans, teatru.
 • Activitati de educație pentru sănătate sexuală

Aceste activitati s-au desfășurat în toate centrele de zi  centrele de zi ale organizatiilor partenere. Atelierele de educație pentru sănătate sexuală s-au desfasurat săptămânal cu aprofundarea tematicii privind igiena corporală, alimentația sănătoasă, importanța sportului pentru sănătatea sexuală, ateliere pe tema diferențelor de gen, a schimbărilor în organism la perioada de menstruație și în adolescență, spațiu personal și intimitate. Activitățile s-au adresat tuturor copiilor iar tematicile au fost adaptate vârstei acestora.

 • Activități de inițiere în utilizarea computerului și de siguranță pe internet, cu accent pe educație media, selectarea informațiilor de pe internet, folosirea utilă a internetului și tehnologiei.

In toate centrele de zi au fost organizate activități de educație privind editarea în Word – scriere text, aranjare în pagină, selectarea corectă a informațiilor, în special cu ajutorul motoarelor de căutare, utilizarea platformei Classroom, folosirea monitorizată a unor platforme educaționale pentru jocuri ca de exemplu Kahoot, Escape Room sau pentru resurse educaționale: Vox Valachorum, Duolingo, Wikipedia, diverse site-uri pentru informare la materiile școlare.

 • Dezvoltarea abilităților de mentorat.

PP - In cadrul Fundatiei YANA activitățile de mentorat au fost realizate cu 12 copii din cele 3 centre de zi ale fundației. Aceștia au fost selectați după o perioadă de observare și evaluare a mai multor copii de către specialiștii psihologi, activitățile realizate pe perioada raportată urmărind dezvoltarea abilităților de comunicare funcțională, lucru în echipă – motivarea vs. demotivarea în echipă, precum și dezvoltarea abilităților de lider prin coordonarea unei activități în cadrul grupei de copii – cu cine, când și cum ne folosim abilitățile de lider.

Au fost realizate activități de dezvoltare a abilităților de mentorat în centrele de zi ale PP.  PP a selectat 12 copii care participa la programul de mentorat.

Training și coaching pentru profesori

PP- 

1.Training: prima din cele 2 sesiuni de formare pentru profesori a avut loc la Slănic-Moldova, jud. Bacău, în perioada 19-22 august 2021; au participat 4 formatori și 25 de cadre didactice din cele 5 școli partenere (Școala Gimnazială „Alexandru Piru” Mărgineni, structura Mărgineni județul Bacău;  Școala Gimnazială cu clasele I-VIII Răcăciuni, comuna Răcăciuni, județul Bacău;  Școala Gimnazială cu clasele I-VIII Filipeni, comuna Filipeni, județul Bacău;  Școala Gimnazială cu clasele I-VIII Nicolae Bălcescu, județul Bacău;  Școala Gimnazială cu clasele I-VIII “Costache Negri” structura a Liceului Teologic Romano-Catolic “Sfantul Francisc de Assisi”, municipiul Roman, județul Neamț;).

Teme: a) dezvoltarea relațiilor, b) siguranța relațiilor pe internet; c) educație pentru sănătate și educație sexuală; d) prevenirea consumului de alcool, droguri și alte adicții, și e) combaterea traficului de persoane.
Au fost parcurse teme specifice adolescenței:
Pubertatea și adolescența, Anatomia și fiziologia organelor reproducătoare, Igienă, Educație pentru sănătate sexuală, Siguranța relațiilor pe Internet, Adolescență fără violență,Tipuri de abuzuri, Siguranța tinerilor. 

A fost realizată evaluarea obiectivă a formării.

A doua sesiune de formare a profesorilor este planificat să aibă loc în perioada 21-24 ianuarie 2022. 

Activitatea de coaching este planificat să înceapă în data de 26 ianuarie 2022.

Activitatea A.5.1 este subcontractată.

 1. Organizarea unui eveniment de diseminare de o zi, în rândul profesorilor din școlile colaboratoare

PP- Prima sesiune de diseminare a formării în școlile care fac parte din proiect s-a desfășurat astfel:

* în data de 17 noiembrie în Școala Costache Negri, Roman, Școala Gimnazială Filipeni

* în data de 18 noiembrie în Școala Gimnazială Răcăciuni

* în data de 25 noiembrie in Școala Gimnazială. Mărgineni, Școala Gimnazială N. Bălcescu;

Au participat 61 de cadre didactice, astfel:

- 21 cadre didactice în Școala Gimnazială Răcăciuni, 

- 12 cadre didactice în Școala Gimnazială. Mărgineni,

- 10 cadre didactice în Școala Gimnazială. N. Bălcescu,

-  9 cadre didactice în Școala Gimnazială Costache Negri, Roman,

-  9 cadre didactice în Școala Gimnazială Filipeni.

 Activitatea A.5.2 este subcontractată.

Activități de comunicare

Fiecare dintre organizațiile partenere în proiect va transmite către compania contractată pentru serviciile de comunicare informații și fotografii relevate pentru a putea fi folosite la realizarea articolelor și comunicatelor de presă.

Activitățile de comunicare ale proiectului se vor desfășura lunar, pe tot parcursul proiectului. Acestea sunt descrise detaliat în planul de comunicare. Ele se vor desfășura atât la sediul celor 3 organizații partenere (Fundația Yana-You Are Not Alone-com. N. Bălcescu, jud. Bacău, Fundația Sfântul Ioan Calabria, Răcăciuni, Asociația Favor, Filipeni), cât și la nivel național, prin distribuirea în social media a informațiilor despre proiect. Beneficiari: factori de decizie și specialiști (entități publice), factori de decizie și specialiști din ONG-uri, publicul larg.

1.Dezvoltarea elementelor de identitate vizuală a proiectului. După derularea procedurii de achiziție a serviciilor de comunicare și promovare (decembrie 2020),  și contractarea serviciilor (ianuarie 2021), au fost dezvoltate elementele de identitate vizuală a proiectului, în luna ianuarie 2021.

2. Conferința de lansare a proiectului. În data de 5.02.2021 fost organizată conferința de lansare a proiectului, online, pe platforma ZOOM; la aceasta au participat cca. 35 de persoane: reprezentanți ai OP, ai autorităților locale, ai școlilor partenere, preoți, membri ai consiliilor directoare ale organizațiilor partenere, membrii echipei de coordonare a proiectului. Au fost prezentate obiectivele proiectului, rezultatele dorite, grupurile țintă, principalele activități care vor fi realizate în proiect, precum și informații relevante despre granturile SEE și Norvegiene.

3. Promovare activităților din 7 centre din proiect: în luna februarie au fost publicate pe site-ul proiectului și distribuite pe site-urile partenerilor de proiect și pe paginile de Facebook și Instagram ale proiectului și ale PP, precum și pe site-urile și paginile da Facebook ale partenerilor informații legate de activitățile proiectului în centrele de zi implicate.

4. Promovare în social media: se va face prin intermediul site-urilor web paginile de Facebook și Instagram ale P.P. și ale organizațiilor partenere: în luna februarie au fost publicate pe site-ul proiectului și distribuite pe site-urile partenerilor de proiect și pe paginile de Facebook și Instagram ale proiectului și ale PP, precum și pe site-urile și paginile da Facebook ale partenerilor informații legate de activitățile proiectului.

5. Realizarea website-ului dedicat proiectului și actualizarea acestuia cu articole despre activitățile proiectului.  

6. Realizarea și transmiterea comunicatelor de presă.

 Cu ocazia conferinței de lansare a proiectului, a fost publicat un comunicat de presă pe site-urile a două publicații de știri și pe paginile web, de Facebook și Instagram ale partenerilor de proiect, de unde au fost redistribuite.

Context

Parteneriatul între cele trei organizații partenere - Fundația YANA, Fundația Sfântul Ioan Calabria și Asociația Favor – se desfășoară în condițiile prevăzute în acordul de parteneriat și în contractul de finanțare. Fiecare din cei trei parteneri face toate eforturile necesare pentru implementarea activităților asumate la cele mai bune standarde de calitate. Comunicarea între parteneri este una eficientă. Există un continuu schimb de bune practici și o colaborare intensă la nivelul diverselor echipe de specialiști din cadrul celor trei organizații în scopul standardizării activităților proiectului la nivelul tuturor centrelor de zi implicate.

Promovarea utilizării noilor tehnologii în procesul de educație

Achiziția tablelor inteligente și a ochelarilor VR a fost pregătită în luna ianuarie și realizată în luna februarie 2021. Predarea și instalarea echipamentelor către școlile în care se realizează activitățile proiectului, precum și instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea lor au fost făcute în luna martie 2021. 

PP - Echipamentele sunt utilizate în cadrul activităților școlare.

P1 - în perioadele anterioare de raportare, au fost livrate si montate cele 4 table inteligente si livrate perechile de ochelari VR, tehnologii alocate P1 in cadrul proiectului. Acestea au fost distribuite Scolii Gimnaziale Costache Negri Roman, Școlilor Gimnaziale Răcăciuni, Gheorghe Doja si Fundu Răcăciuni. Au fost primite fotografii de la profesorii acestor scoli in timp ce utilizau tablele inteligente la orele de curs.

P2 - Echipa asociației a verificat că tabla inteligenta, instalată la școală gimnaziala Filipeni, este folosit de profesorii cu elevii.  Am identificat profesorii interesați în folosirea tehnologiei, l-am sprijinit cu idei și programe.

Decontarea abonamentului pentru un număr de 20 de copii

PP- în perioada raportată, PP a oferit burse pentru decontarea cheltuielilor de transportul între localitatea de domiciliu și școală pentru liceenii/elevii de școli profesionale care au beneficiat de serviciile centrelor de zi ale fundației. 

In perioada raportata 2021, P1 a oferit cate o bursa in valoare de 100 de lei pentru decontarea cheltuielilor legate de transportul la scoală in alta localitate, pentru copii si tineri care învață la scoli (liceu/facultate) din alte localități decât cele de domiciliu.

Activitatea, prevăzută să înceapă în luna a 9-a de proiect, a fost anticipată cu 4 luni, pentru a se încadra în calendarul școlar.

Abilitati de parenting si suport pentru părinți

In cadrul Proiectul Formam Viitorul sunt prevazute activitati ce vin in ajutorul si suportul parintilor. Acestea sunt:

A) Educație parentală – abilități pentru a crește copii responsabili

Activitatea este prevăzută să înceapă în luna a 18-a de proiect.

P2 A început activitatea mai devreme, avand posibilitatea și părinți interesați.  În total, au avut loc 4 întâlniri de educație parentală în 2021.

B) Educație financiară pentru părinți

PP - au fost realizate întâlniri cu părinții la fiecare 2 luni, în toate centrele PP, pe temele „Spune nu și ține-te de cuvânt”, „Practică răbdarea” și „Învață copilul să își câștige banii”.

PP a realizat atelierele  de educație financiară în fiecare comunitate (Nicolae Bălcescu și Mărgineni) cu mai multe întâlniri pe aceeași temă, datorită măsurilor de limitare impuse referitor la numărul de persoane în interior. Totalul de părinți unici participanți la ateliere a fost de 65. Întâlnirile au fost organizate pentru grupuri de cca. 12 părinți, fiecare grup participând la întâlniri pe fiecare din teme.

P1 a desfășurat activitatea de educație financiară la care au participat părinți după cum urmează: 

 • Răcăciuni - 1 întâlnire în luna octombrie, 7 părinți și o întâlnire în luna  decembrie, 10 părinți
 • Roman - o întâlnire în luna octombrie, 7 parinti 
 •  o întâlnire în luna decembrie, 12 părinți

La Centrul de zi din Răcăciuni, activitatea a fost realizată în proporție de 100%, fiind organizate 5 întâlniri cu 50 de părinți beneficiari unici, conform indicatorilor din cererea de finanțare.

P2 - nicio activitate de educație financiară pentru părinți in perioada raportată. În total, două ateliere au fost realizate în 2021.

C) Femme/Homme Tisch

PP- Formarea responsabilului cu activitatea Femme/Homme Tisch a fost realizată în perioada anterioară de raportare, mai-august 2021, cu o întârziere datorată limitărilor de circulație și măsurilor de prevenție impuse pentru prevenirea infectărilor cu Covid. Sesiunile de formare săptămânale oferite de expertul Eltern Kind Forum (Liechtenstein) s-au desfășurat online. 

În luna iulie a fost realizată prima sesiune de diseminare a informației către specialiștii care implementează activitatea A.4.3, la nivelul întregului proiect.

PP: În perioada de raportare au fost realizate 3 întâlniri de tip Femme/Homme Tisch la Casa YANA, 3 la Casa Heidi și 3 la Casa Aurora.

P1, în perioada raportată, a organizat o întâlnire Femme/Homme Tisch în luna octombrie 2021 la Centrul de zi Roman, iar la Centrul de zi din Răcăciuni au fost realizate 3 întâlniri, câte una în octombrie, noiembrie și decembrie 2021.

P2 - în perioada raportată, a organizat 3 întâlniri Femme/Homme Tisch cu tema: 10 Pași către Sănătatea Psihică.

„Comunitate Incluzivă”

1. Cooperarea cu autoritățile locale, reprezentanți companii locale, pentru dezvoltarea campaniei de informare “Consecințele consumului de alcool si a altor substanțe nocive in rândul minorilor”

Obiectivul specific la care contribuie activitatea „Comunitate Incluzivă” este de a dezvolta servicii de sprijin pentru membrii comunităților implicate – pentru minimum 200 de părinți, 5 reprezentanți ai primăriilor, 5 asistenți sociali - care vizează dezvoltarea abilităților parentale, servicii pentru îmbunătățirea relației părinte-copil, dar și părinte-școală-autorități, reducerea consumului de alcool, prevenirea violenței și dezvoltarea spiritului comunitar.

In perioada de raportare organizațiile partenere au cooperat cu autoritățile locale care interacționează cu tinerii (poliție locală, asistenți sociali etc) și cu reprezentanții companiilor.

100 de afișe au fost postate in comunitățile partenere.

PP - au fost realizate două mese rotunde cu reprezentanți ai instituțiilor publice (primărie, școli, consilieri locali, preoți) și private (cabinete medicale, unități comerciale) din comunele Nicolae Bălcescu și comuna Mărgineni. 

P1 - a organizat două întâlniri in comunitate, una sediul centrului de zi de la Roman si una la sediul centrului de zi de la Răcăciuni. 

P2 – înaintea perioadei de raportare P2 a organizat o masă rotundă  cu ajutorul primăriei locale, la care au participat reprezentanți ai primăriei, poliției locale, preoți, profesori, asistenți sociali, consilieri locali și proprietari de mici magazine pentru a promova Campania de informare „Consecințele consumului de alcool și a altor substanțe nocive în rândul minorilor”.

2.  Campanie de conștientizare privind rolul educației incluzive în reducerea abandonului școlar

PP- organizarea campaniei va începe în luna februarie 2022 și va fi realizată înainte de sfârșitul anului școlar 2021-2022.

P1- in luna noiembrie a inceput implementarea activitatii A6.2, prin deplasarea in scolile partenerilor a specialistilor implicati in proiect, in vederea prezentarii copiilor elevi, a scopului acestei activitati si a expozitiei ce va fi realizata in fiecare comunitate cu lucrarile lor, cu tema “Scoala prietenoasa”. Astfel la Roman, a fost organizata o activitate de prezentare la care au participat 20 de elevi din scoala Costache Negri.

La Racaciuni, au fost organizate in scoala din localitatea Racaciuni 8 intalniri la care au participat 113 elevi, la Fundu Racaciuni 4 intalniri la care au participat 55 de elevi, la Gheorghe Doja 4 intalniri la care au participat 70 de elevi.

Acestora li s-a vorbit despre educatia incluziva si rolul acesteia in reducerea abandonului scolar.

Copii au realizat lucrarile, urmand ca in perioada urmatoare in momentul in care conditiile sanitare o vor permite, sa organizam si cele doua expozitii conform prevederilor acestei activitati.

Organizațiile partenere in proiect au următoarele atribuții:

 • să organizeze întâlnirile comune, în fiecare comunitate vizată de proiect, între poliția locală, asistenții sociali, consilierii locali și proprietarii micilor magazine.
 • să organizeze întâlnirile între poliția locală, asistenții sociali și părinți, fiecare dintre localitățile vizate de proiect.
 • să organizeze în fiecare dintre comunitățile vizate de proiect campania de conștientizare privind rolul educației incluzive în reducerea abandonului școlar.
 • să participe la întâlnirile care vor avea ca scop dezvoltarea unui plan de acțiune privind organizarea serviciilor sociale locale.
 • să organizeze, în fiecare dintre comunitățile vizate de proiect, activități comune, părinți-copii-profesori: acțiuni de ecologizare, plantări de copaci/renovarea unor zone neglijate și de interes pentru copii, în funcție de necesitățile locale.
 • Organizațiile partenere vor coordona organizarea întâlnirilor ce vor avea ca scop propunerea unui Set de recomandări pentru organizarea serviciilor sociale la nivelul comunităților implicate.

Dezvoltarea elementelor de identitate vizuală a proiectului și a instrumentelor de comunicare, precum și instalarea celor 7 panouri informative.

Elementele de identitate vizuală a proiectului și materialele de comunicare – logo, banner, roll-up-uri, slogan – precum și instrumentele de comunicare – site, pagină de Facebook, pagină de Instagram, template documente, baza de date cu presa locală și națională – au fost realizate în perioada anterioară de raportare.

Cele 7 panouri informative au fost instalate în luna mai 2021.